Summer Picnics

Fridays starting 2nd March at 7pm; free

关于人生,人人都会提出各种各样的问题,比如,人生的目的是什么?有永恒吗?什么是爱?阿尔法信仰启发课程就是专为探讨这些问题而开设的。在课上大家可以开诚布公地提出问题,发表意见。欢迎您来参加我们的阿尔法课,开启您人生中最伟大最有意义的旅程。我们希望通过这个课程您能亲身经历和领略与人互相交流探讨信仰的甘美。

HOME       WHO WE ARE       WHAT WE DO       WHAT'S ON       PODCASTS       CONTACT

5 Ben Lomond Cres, Pakuranga 2010 • 09 576 1500